Program międzynarodowy Erasmus+  »

Koordynatorzy ds. wymiany międzynarodowej na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych:

dr hab. Paulina Niedzwiecka-Rystwej, prof US (paulina.niedzwiecka-rystwej@usz.edu.pl)
dr hab. Vincenzo Salzano, prof. US (vincenzo.salzano@usz.edu.pl)
dr hab. Dominik Zawadzki (dominik.zawadzki@usz.edu.pl)

 

Program krajowy MOST »

Kierunkowy koordynator programu MOST na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
powołany Zarządzeniem Rektora nr 128/2022 z dnia 22 września 2022 r.:

dr Edyta Stępień (edyta.stepien@usz.edu.pl)