Kierunki realizowane w roku akademickim 2019/2020:

 • Geologia – I i II stopień
 • Geografia – I i II stopień
 • Oceanografia – I stopień
 • Biologia – I stopień
 • Biotechnologia – I i II stopień
 • Mikrobiologia – I i II stopień
 • Genetyka i biologia eksperymentalna – I stopień
 • Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego – I i II stopień
 • Biologiczne podstawy kryminalistyki – II stopień
 • Matematyka – I i II stopień
 • Fizyka – I i II stopień
 • Optyka okularowa – I stopień