Plany zajęć studia stacjonarne

U W A G A – od 26.10.2020 r. wszystkie zajęcia odbywają się w trybie zdalnym. Zajęcia z przedmiotów praktycznych (laboratoria, zajęcia terenowe), których nie da się przenieść w tryb nauczania zdalnego, zostają zawieszone do odwołania i zostaną zrealizowane w terminie późniejszym.

Jeżeli warunki epidemiczne nie ulegną pogorszeniu, władze uczelni wydadzą zgodę na realizację niektórych zajęć w formie bezpośrednie od 1 lutego 2021 r. Zgoda dotyczyć będzie wyłącznie niezrealizowanych do tej pory zajęć praktycznych tylko dla studentów ostatnich lat.

Instrukcja dotycząca zasad bezpieczeństwa podczas realizacji zajęć terenowych