Plany zajęć studia stacjonarne

U W A G A – od 26.10.2020 r. wszystkie zajęcia odbywają się w trybie zdalnym. Zajęcia z przedmiotów praktycznych (laboratoria, zajęcia terenowe), których nie da się zrealizować w trybie nauczania zdalnego, zostają zawieszone do odwołania i zostaną zrealizowane w terminie późniejszym.

Od 1 lutego 2021 r. wznowione zostaną niezrealizowane do tej pory zajęcia praktyczne tylko dla studentów ostatnich lat. Wytyczne oraz plany zajęć znajdują się poniżej.

»  WYTYCZNE W ZAKRESIE REALIZACJI ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH  29.01.2021 r.

»  Zarządzenie nr 17.2021 w spr. sposobu prowadzenia zajęć

»  Zarządzenie nr 18.2021 w spr. Regulaminu prowadzenia zajęć praktycznych na US w okresie pandemii

»  ANKIETA epidemiologiczna studenta    »  link do ankiety epidemiologicznej studenta

»  Instrukcja dotycząca zasad bezpieczeństwa podczas realizacji zajęć terenowych