Plany zajęć studia stacjonarne

Od 1 lutego 2021 r. wznowione zostaną niezrealizowane do tej pory zajęcia praktyczne tylko dla studentów ostatnich lat.

WYTYCZNE W ZAKRESIE REALIZACJI ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH  29.01.2021 r.

Od 10 maja 2021 r. wznowione zostają zajęcia bezpośrednie, które ze względu na swoją specyfikę nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik na odległość

KOMUNIKAT NR 6/2021 PROREKTORA DS. KSZTAŁCENIA

»  Zarządzenie nr 17.2021 w spr. sposobu prowadzenia zajęć

»  Zarządzenie nr 18.2021 w spr. Regulaminu prowadzenia zajęć praktycznych na US w okresie pandemii

»  ANKIETA epidemiologiczna studenta    »  link do ankiety epidemiologicznej studenta

»  Instrukcja dotycząca zasad bezpieczeństwa podczas realizacji zajęć terenowych