Opiekunowie roku

Opiekunowie roku powołani dla studentów rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2023/2024

 

Kierunek Imię i nazwisko Opiekuna Adres e-mail
Biologia (studia I i II stopnia) dr hab. Magdalena Achrem magdalena.achrem@usz.edu.pl
Biologiczne podstawy kryminalistyki (studia II stopnia) dr hab. Małgorzata Adamska malgorzata.adamska@usz.edu.pl
Biotechnologia (studia I i II stopnia) dr Anna Kalinka anna.kalinka@usz.edu.pl
Eksploatacja zasobów naturalnych (studia I stopnia) dr Magdalena Szenejko magdalena.szenejko@usz.edu.pl
Fizyka (studia I i II stopnia) dr Natalia Targosz-Ślęczka natalia.targosz-sleczka@usz.edu.pl
Genetyka i biologia eksperymentalna (studia I stopnia) dr Izabela Szućko-Kociuba izabela.szucko-kociuba@usz.edu.pl
Geografia (studia I i II stopnia) dr Natalia Bugajny natalia.bugajny@usz.edu.pl
Geologia (studia I i II stopnia) dr Daniel Okupny daniel.okupny@usz.edu.pl
Kosmologia (studia I stopnia) dr hab. Tomasz Denkiewicz tomasz.denkiewicz@usz.edu.pl
Matematyka (studia I i II stopnia) dr Arnold Kowalski arnold.kowalski@usz.edu.pl
Mikrobiologia (studia I stopnia) dr hab. Beata Tokarz-Deptuła,
prof. US
beata.tokarz-deptula@usz.edu.pl
Mikrobiologia (studia II stopnia) dr hab. Beata Hukowska-Szematowicz,
prof. US
beata.hukowska-szematowicz@usz.edu.pl
Oceanografia (studia I i II stopnia) dr Przemysław Dąbek przemyslaw.dabek@usz.edu.pl
Optyka okularowa (studia I stopnia) dr Mateusz Paczwa mateusz.paczwa@usz.edu.pl


⇒ Zakres obowiązków opiekuna roku (pdf)