Opiekunowie roku

Opiekunowie roku powołani dla studentów rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2020/2021

Kierunek Imię i nazwisko Opiekuna Adres e-mail
Biologia (studia I i II stopnia) dr Magdalena Achrem magdalena.achrem@usz.edu.pl
Biologiczne podstawy kryminalistyki (studia II stopnia) dr hab. Anna Rymaszewska anna.rymaszewska@usz.edu.pl
Biotechnologia (studia I i II stopnia) dr Anna Kalinka anna.kalinka@usz.edu.pl
Fizyka (studia I i II stopnia) dr Natalia Targosz-Ślęczka natalia.targosz-sleczka@usz.edu.pl
Genetyka i biologia eksperymentalna (studia I stopnia) dr Danuta Cembrowska-Lech danuta.cembrowska-Lech@usz.edu.pl
Geografia (studia I i II stopnia) dr Daniel Okupny daniel.okupny@usz.edu.pl
Geologia (studia I i II stopnia) mgr Bartosz Bieniek bartosz.bieniek@usz.edu.pl
Matematyka (studia I i II stopnia) dr Dawid Kędzierski dawid.kedzierski@usz.edu.pl
Mikrobiologia (studia I i II stopnia) dr hab. Beata Hukowska-Szematowicz,
prof. US
beata.hukowska-szematowicz@usz.edu.pl
Oceanografia (studia I stopnia) dr hab. Tomasz Wolski, prof. US tomasz.wolski@usz.edu.pl
Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego
(studia I i II stopnia)
dr Łukasz Sługocki lukasz.slugocki@usz.edu.pl
Optyka okularowa (studia I stopnia) dr Marcin Ślęczka marcin.sleczka@usz.edu.pl


⇒ Zakres obowiązków opiekuna roku (pdf)