Opiekunowie roku

Opiekunowie roku powołani dla studentów rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2022/2023

 

Kierunek Imię i nazwisko Opiekuna Adres e-mail
Biologia  dr hab. Magdalena Achrem magdalena.achrem@usz.edu.pl
Biologiczne podstawy kryminalistyki dr hab. Anna Rymaszewska, prof. US anna.rymaszewska@usz.edu.pl
Biotechnologia  dr Anna Kalinka anna.kalinka@usz.edu.pl
Eksploatacja zasobów naturalnych  dr Magdalena Szenejko magdalena.szenejko@usz.edu.pl
Fizyka  dr Natalia Targosz-Ślęczka natalia.targosz-sleczka@usz.edu.pl
Genetyka i biologia eksperymentalna dr Izabela Szućko-Kociuba izabela.szucko-kociuba@usz.edu.pl
Geografia  dr Szymon Walczakiewicz szymon.walczakiewicz@usz.edu.pl
Geologia  mgr Jakub Miluch jakub.miluch@usz.edu.pl
Matematyka  dr Dawid Kędzierski dawid.kedzierski@usz.edu.pl
Mikrobiologia dr hab. Beata Hukowska-Szematowicz,
prof. US
beata.hukowska-szematowicz@usz.edu.pl
Oceanografia dr hab. Tomasz Wolski, prof. US tomasz.wolski@usz.edu.pl
Optyka okularowa dr Marcin Ślęczka marcin.sleczka@usz.edu.pl
Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego dr Łukasz Sługocki lukasz.slugocki@usz.edu.pl


⇒ Zakres obowiązków opiekuna roku (pdf)