Plany zajęć studia niestacjonarne

Zakładamy, że kształcenie w semestrze zimowym 2020/2021 odbywać się będzie w systemie mieszanym (hybrydowym), podobnie jak to miało miejsce w semestrze letnim tego roku. Dlatego przyjmujemy, że:
– zajęcia z przedmiotów tzw. teoretycznych odbywać się będą zdalnie
– zajęcia z przedmiotów praktycznych (laboratoria, zajęcia terenowe) odbywać się będą metodą tradycyjną w formie kontaktu bezpośredniego z zachowaniem zasad bezpieczeństwa społecznego.

Wykaz zajęć planowanych w bezpośrednim kontakcie:  Matematyka I i II st. studia niestacjonarne

Kody wykładów niestacjonarne