KONSULTACJE NAUCZYCIELI W SEMESTRZE LETNIM 2020/2021

  • Konsultacje Instytut Biologii
  • Konsultacje Instytut Fizyki
  • Konsultacje Instytut Matematyki
  • Konsultacje Instytut Nauk o Morzu i Środowisku
  • Konsultacje pozostałych nauczycieli, którzy realizują zajęcia na WNŚiP