PRAKTYKI ZAWODOWE
NA WYDZIALE NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Opiekunowie praktyk

 

Kierunek Imię i nazwisko opiekuna e-mail
Biologia dr Ewa Filip ewa.filip@usz.edu.pl
Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego dr Ewa Filip ewa.filip@usz.edu.pl
Biotechnologia dr Danuta Cembrowska-Lech danuta.cembrowska-lech@usz.edu.pl
Genetyka i biologia eksperymentalna dr Danuta Cembrowska-Lech danuta.cembrowska-lech@usz.edu.pl
Mikrobiologia dr hab. Beata Tokarz-Deptuła, prof. US beata.tokarz-deptula@usz.edu.pl
Geografia dr hab. Joanna Dudzińska-Nowak joanna.dudzinska-nowak@usz.edu.pl
Geologia dr hab. Joanna Dudzińska-Nowak joanna.dudzinska-nowak@usz.edu.pl
Oceanografia dr hab. Joanna Dudzińska-Nowak joanna.dudzinska-nowak@usz.edu.pl
Matematyka – praktyki dydaktyczne na studiach stacjonarnych dr Dawid Kędzierski dawid.kedzierski@usz.edu.pl
Matematyka – praktyki dydaktyczne na studiach niestacjonarnych dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. US malgorzata.makiewicz@usz.edu.pl
Fizyka dr Mateusz Paczwa mateusz.paczwa@usz.edu.pl
Optyka okularowa dr Mateusz Paczwa mateusz.paczwa@usz.edu.pl

 

Regulamin praktyk zawodowych

Umowa o organizację i przeprowadzenie praktyki zawodowej

Dziennik praktyki zawodowej

 Program zawodowej praktyki dydaktycznej z matematyki