Opiekunowie praktyk

dr Ewa Filip – od 10 lipca do 31 sierpnia przebywa na urlopie, w sprawach dotyczących praktyk należy kontaktować się po 01.09.2023 r.

Kierunek Imię i nazwisko opiekuna e-mail
Biologia dr Ewa Filip ewa.filip@usz.edu.pl
Biotechnologia dr Anna Orłowska anna.orlowska@usz.edu.pl
Genetyka i biologia eksperymentalna dr Anna Orłowska anna.orlowska@usz.edu.pl
Geografia dr hab. Joanna Dudzińska-Nowak, prof. US joanna.dudzinska-nowak@usz.edu.pl
Geologia dr hab. Joanna Dudzińska-Nowak, prof. US joanna.dudzinska-nowak@usz.edu.pl
Matematyka dr Dawid Kędzierski dawid.kedzierski@usz.edu.pl
Mikrobiologia dr hab. Beata Tokarz-Deptuła, prof. US beata.tokarz-deptula@usz.edu.pl
Oceanografia dr hab. Joanna Dudzińska-Nowak, prof. US joanna.dudzinska-nowak@usz.edu.pl
Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego dr Ewa Filip ewa.filip@usz.edu.pl
Optyka okularowa dr Mateusz Paczwa mateusz.paczwa@usz.edu.pl
Zarządzenie ochroną środowiska przyrodniczego dr Ewa Filip ewa.filip@usz.edu.pl

  

Regulamin praktyk zawodowych

Wytyczne dotyczące zasad odbywania i zaliczania praktyk zawodowych na Uniwersytecie Szczecińskim

Umowa o organizację i przeprowadzenie praktyki zawodowej

Dziennik praktyki zawodowej

 Program zawodowej praktyki dydaktycznej z matematyki