Budynek ul. Wielkopolska 15 Budynek ul. Wąska 13 Budynek ul. Mickiewicza 16-18

 

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych to jeden z siedmiu wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego.
Powstał w wyniku połączenia Wydziału Matematyczno-Fizycznego, Wydziału Biologii oraz Wydziału Nauk o Ziemi.

Proces kształcenia odbywa się na kierunkach studiów przyporządkowanych do dyscyplin:
nauki biologiczne, nauki o Ziemi i środowisku, nauki fizyczne i matematyka.

Wydział ma swoją lokalizację w trzech budynkach:

Instytutu Matematyki i Instytutu Fizyki – mieści się w zabytkowym budynku przy ulicy Wielkopolskiej 15,
w niewielkiej odległości od centrum miasta oraz w pobliżu pięknego Parku Kasprowicza i rozległego Lasku Arkońskiego.

Instytut Biologii znajduje się przy ul. Wąskiej 13, gdzie mieści się również Sekcja ds. Studenckich (Dziekanat).

Instytut Nauk o Morzu i Środowisku ma swoją siedzibę przy ul. Mickiewicza 16,18.