Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych to jeden z siedmiu wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego.
Powstał w 2019 roku w wyniku połączenia Wydziału Matematyczno-Fizycznego, Wydziału Biologii oraz Wydziału Nauk o Ziemi.

Proces kształcenia odbywa się na kierunkach studiów przyporządkowanych do dyscyplin:
nauki biologiczne, nauki o Ziemi i środowisku, nauki fizyczne i matematyka.

Wydział ma swoją lokalizację w trzech budynkach:

Instytutu Matematyki i Instytutu Fizyki – mieści się w zabytkowym budynku przy ulicy Wielkopolskiej 15, w pobliżu pięknego Parku Kasprowicza

Instytut Biologii – znajduje się przy ul. Wąskiej 13, gdzie mieści się również Sekcja ds. Studenckich (Dziekanat)

Instytut Nauk o Morzu i Środowisku – ma swoją siedzibę przy ul. Mickiewicza 16,18, gdzie znajduje się także Muzeum Geologiczne Uniwersytetu Szczecińskiego

Wirtualny spacer Instytut Biologii