Sekcja ds. Kształcenia Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

e-mail ogólny: sk.spr@usz.edu.pl

ul. Wielkopolska 15

70-451 Szczecin

Imię i nazwisko e-mail telefon Pokój
mgr Monika Sutryk – Kierownik Sekcji monika.sutryk@usz.edu.pl 91 444 12 15 108A
mgr Sylwia Popławska – Sekretariat Dziekana sylwia.poplawska@usz.edu.pl 91 444 12 17 108A
mgr Joanna Juran joanna.juran@usz.edu.pl 91 444 12 16 108
mgr Marta Stolarska marta.stolarska@usz.edu.pl 91 444 13 44 108
mgr Katarzyna Lewczuk katarzyna.lewczuk@usz.edu.pl 91 444 12 99 108