Sekcja ds. Kształcenia Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

e-mail ogólny: sk.spr[at]usz.edu.pl

ul. Wielkopolska 15
70-451 Szczecin

 

Imię i nazwisko e-mail telefon Pokój
mgr Monika Sutryk – Kierownik Sekcji  monika.sutryk[at]usz.edu.pl 91 444 1215
108A
mgr Sylwia Popławska – Sekretariat Dziekana sylwia.poplawska[at]usz.edu.pl 91 444 1217
108A
mgr Joanna Juran joanna.juran[at]usz.edu.pl 91 444 1216
108
mgr Joanna Kucharska (urlop)
joanna.kucharska[at]usz.edu.pl    
mgr Katarzyna Lewczuk
katarzyna.lewczuk[at]usz.edu.pl 91 444 1299
108
mgr Marta Stolarska marta.stolarska[at]usz.edu.pl 91 444 1344
108