Sekcja ds. Kształcenia Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

e-mail ogólny: sk.spr@usz.edu.pl

ul. Wielkopolska 15
70-451 Szczecin

 

Imię i nazwisko e-mail telefon Pokój
mgr Monika Sutryk – Kierownik Sekcji  monika.sutryk@usz.edu.pl 91 444 1215
108A
mgr Sylwia Popławska – Sekretariat Dziekana sylwia.poplawska@usz.edu.pl 91 444 1217
108A
mgr Joanna Juran joanna.juran@usz.edu.pl 91 444 1216
108
mgr Joanna Kucharska (urlop)
joanna.kucharska@usz.edu.pl    
mgr Katarzyna Lewczuk
katarzyna.lewczuk@usz.edu.pl 91 444 1299
108
mgr Marta Stolarska marta.stolarska@usz.edu.pl 91 444 1344
108