Skład Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

 

dr Andrzej Wiśniewski – Dziekan, Przewodniczący Rady Dydaktycznej

dr hab. Helena Więcław, prof. US – Prodziekan ds. Studenckich

Dyrektorzy i Zastępcy Dyrektorów Instytutów:

prof. dr hab. Robert Czerniawski – dyrektor Instytutu Biologii

dr Tomasz Denkiewicz – z-ca dyrektora Instytutu Fizyki

dr hab. Joanna Dudzińska-Nowak – z-ca dyrektora Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku

dr Małgorzata Wieczorek – z-ca dyrektora Instytutu Matematyki

Koordynatorzy kierunków:

dr Małgorzata Bąk – koordynator kierunku Oceanografia

dr Ewa Ciechanowicz – koordynator kierunku Matematyka

dr hab. Katarzyna Dziewulska, prof. US – koordynator kierunku Biologia

dr hab. Wioleta Dudzińska – koordynator kierunku Biotechnologia

dr hab. Magdalena Achrem – koordynator kierunku Genetyka i biologia eksperymentalna

dr hab. Paulina Niedźwiedzka-Rystwej, prof. US – koordynator kierunku Mikrobiologia

dr inż. Krystyna Osadczuk – koordynator kierunku Geologia

dr hab. Lidia Skuza, prof. US – koordynator kierunku Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego

dr hab. Anna Rymaszewska, prof. US – koordynator kierunku Biologiczne podstawy kryminalistyki

dr Marcin Ślęczka – koordynator kierunku Optyka okularowa

dr Małgorzata Świątek – koordynator kierunku Geografia