Skład Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Dziekani:

 1. dr Andrzej Wiśniewski – Dziekan, Przewodniczący Rady Dydaktycznej
 2. dr hab. Helena Więcław, prof. US – Prodziekan ds. Studenckich

Dyrektorzy / Zastępcy Dyrektorów Instytutów:

 1. prof. dr hab. Agnieszka Grinn-Gofroń – z-ca dyrektora Instytutu Biologii
 2. dr hab. Joanna Dudzińska-Nowak, prof. US – z-ca dyrektora Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku
 3. dr hab. Tomasz Denkiewicz – z-ca dyrektora Instytutu Fizyki
 4. dr Małgorzata Wieczorek – z-ca dyrektora Instytutu Matematyki

Przewodniczący zespołów kierunków:

 1. Biologia – dr hab. Katarzyna Dziewulska, prof. US
 2. Biologiczne podstawy kryminalistyki – dr hab. Anna Rymaszewska, prof. US 
 3. Biotechnologia – dr hab. Wioleta Dudzińska, prof. US 
 4. Eksploatacja zasobów naturalnych – dr hab. inż. Przemysław Śmietana, prof. US 
 5. Fizyka – dr inż. Marcin Olszewski 
 6. Genetyka i biologia eksperymentalna – dr hab. Magdalena Achrem 
 7. Geografia – dr Małgorzata Świątek 
 8. Geologia – dr inż. Krystyna Osadczuk
 9. Matematyka – dr Ewa Ciechanowicz 
 10. Mikrobiologia – dr hab. Paulina Niedźwiedzka-Rystwej, prof. US 
 11. Oceanografia – dr hab. Małgorzata Bąk, prof. US 
 12. Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego – prof. dr hab. inż. Robert Czerniawski 
 13. Optyka okularowa – dr Marcin Ślęczka
 14. Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego – dr hab. Lidia Skuza, prof. US 

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego:

 1. Grzegorz Biskowski
 2. Patrycja Mośko
 3. Patrycja Dziewit
 4. Olga Modlińska
 5. Radosław Kędzierski