Skład Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Dziekani:

 1. dr Andrzej Wiśniewski – Dziekan, Przewodniczący Rady Dydaktycznej
 2. dr hab. Helena Więcław, prof. US – Prodziekan ds. Studenckich

Dyrektorzy / Zastępcy Dyrektorów Instytutów:

 1. dr hab. Joanna Dudzińska-Nowak, prof. US – z-ca dyrektora Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku
 2. dr hab. Agnieszka Grinn-Gofroń,prof. US – z-ca dyrektora Instytutu Biologii
 3. dr hab. Tomasz Denkiewicz – z-ca dyrektora Instytutu Fizyki
 4. dr Małgorzata Wieczorek – z-ca dyrektora Instytutu Matematyki

Przewodniczący zespołów kierunków:

 1. prof. dr hab. inż. Robert Czerniawski – koordynator kierunku Ochrona i Inżynieria Środowiska Przyrodniczego
 2. dr hab. Wioleta Dudzińska, prof. US – koordynator kierunku Biotechnologia
 3. dr hab. Katarzyna Dziewulska, prof. US – koordynator kierunku Biologia
 4. dr hab. Paulina Niedźwiedzka-Rystwej, prof. US – koordynator kierunku Mikrobiologia
 5. dr hab. Anna Rymaszewska, prof. US – koordynator kierunku Biologiczne Podstawy Kryminalistyki
 6. dr hab. Lidia Skuza, prof. US – koordynator kierunku Zarządzanie Ochroną Środowiska Przyrodniczego
 7. dr hab. Magdalena Achrem – koordynator kierunku Genetyka i Biologia Eksperymentalna
 8. dr hab. Małgorzata Bąk, prof. US – koordynator kierunku Oceanografia
 9. dr hab. inż. Przemysław Śmietana, prof. US – koordynator kierunku Eksploatacja Zasobów Naturalnych
 10. dr inż. Krystyna Osadczuk – koordynator kierunku Geologia
 11. dr Małgorzata Świątek – koordynator kierunku Geografia
 12. dr Ewa Ciechanowicz – koordynator kierunku Matematyka
 13. dr inż. Marcin Olszewski – koordynator kierunku Fizyka
 14. dr Marcin Ślęczka – koordynator kierunku Optyka Okularowa

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego:

 1. Grzegorz Biskowski
 2. Patrycja Mośko
 3. Patrycja Dziewit
 4. Olga Modlińska
 5. Radosław Kędzierski