Biologia

dr hab. Katarzyna Dziewulska, prof. US – koordynator kierunku

dr hab. Beata Hukowska-Szematowicz, prof. US

dr hab. Anna Rymaszewska, prof. US

dr hab. Wioleta Dudzińska

dr hab. Ewa Rębacz-Maron

dr Lucyna Kirczuk

Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego

dr hab. Lidia Skuza, prof. US – koordynator kierunku

dr Magdalena Achrem

dr Monika Myśliwy

dr Łukasz Sługocki

dr Magdalena Szenejko

Mikrobiologia

dr hab. Paulina Niedźwiedzka-Rystwej, prof. US – koordynator kierunku

dr hab. Beata Hukowska-Szematowicz, prof. US

dr hab. Beata Tokarz-Deptuła, prof. US

dr hab. Beata Wodecka, prof. US

 

Biotechnologia

dr hab. Wioleta Dudzińska – koordynator kierunku

prof. dr hab. Ewa Kępczyńska

dr hab. Małgorzata Adamska

dr Anna Kalinka

dr Ewa Skotnicka

Genetyka i biologia eksperymentalna

dr hab. Magdalena Achrem – koordynator kierunku

prof. dr  hab. Jan Kępczyński

dr Danuta Cembrowska-Lech

dr Izabela Szućko

dr Alicja Trzeciak-Ryczek

Biologiczne podstawy kryminalistyki

dr hab. Anna Rymaszewska, prof. US – koordynator kierunku

dr hab. Marianna Soroka, prof. US

dr hab. Ewa Rębacz-Maron, prof. US

dr Ewa Filip

dr Agnieszka Maruszewska

Matematyka

dr Ewa Ciechanowicz – koordynator kierunku

dr hab. Katarzyna Kuhlmann, prof. US

dr hab. Tomasz Jędrzejak

dr Dawid Kędzierski

dr Lucjan Szymaszkiewicz

dr Małgorzata Wieczorek

dr Jarosław Woźniak

Fizyka

dr Marcin Olszewski – koordynator kierunku

dr Adam Balcerzak

dr Natalia Targosz-Ślęczka

dr Tomasz Denkiewicz

Optyka okularowa

dr Marcin Ślęczka – koordynator kierunku

dr hab. Ryhor Fedaruk, prof. US

dr hab. Jacek Styszyński, prof. US

dr Mateusz Paczwa

dr Natalia Targosz-Ślęczka

Geografia

dr Małgorzata Świątek – koordynator kierunku

dr hab. Joanna Dudzińska-Nowak

dr Tomasz Rydzewski

dr Małgorzata Ślusarczyk-Jurek

dr Daniel Okupny

Geologia

dr inż. Krystyna Osadczuk – koordynator kierunku

prof. dr hab. Ryszard Borówka

dr hab. Bernard Cedro, prof. US

dr hab. Jakub Witkowski, prof. US

mgr inż. Łukasz Maciąg

Oceanografia

dr Małgorzata Bąk – koordynator kierunku

prof. dr hab. Andrzej Witkowski

dr hab. Roman Marks, prof. US

dr hab. Teresa Radziejewska, prof. US

dr hab. Tomasz Wolski

dr Dominik Zawadzki