Biologia

dr hab. Katarzyna Dziewulska, prof. US – koordynator kierunku

dr hab. Beata Hukowska-Szematowicz, prof. US

dr hab. Anna Rymaszewska, prof. US

dr hab. Wioleta Dudzińska, prof. US

dr hab. Ewa Rębacz-Maron, prof. US

dr Lucyna Kirczuk

dr n. med. Anna Nowakowska

Biologiczne podstawy kryminalistyki

dr hab. Anna Rymaszewska, prof. US – koordynator kierunku

dr hab. Marianna Soroka, prof. US

dr hab. Ewa Rębacz-Maron, prof. US

dr inż. Ewa Filip

dr Agnieszka Maruszewska

Biotechnologia

dr hab. Wioleta Dudzińska, prof. US – koordynator kierunku

prof. dr hab. Ewa Kępczyńska

dr hab. Małgorzata Adamska

dr Anna Kalinka

dr inż. Ewa Skotnicka

dr Anna Orłowska

Eksploatacja zasobów naturalnych

dr hab. inż. Przemysław Śmietana, prof. US – koordynator kierunku

dr hab. inż. Andrzej Osadczuk, prof. US

dr hab. Zofia Sotek, prof. US

dr inż. Brygida Wawrzyniak-Wydrowska

dr Przemysław Dąbek

dr Monika Myśliwy

dr Małgorzata Świątek

Fizyka

dr inż. Marcin Olszewski – koordynator kierunku

dr hab. Adam Balcerzak, prof. US

dr Natalia Targosz-Ślęczka

dr hab. Tomasz Denkiewicz

Genetyka i biologia eksperymentalna

dr hab. Magdalena Achrem – koordynator kierunku

prof. dr hab. Jan Kępczyński

dr hab. Marianna Soroka, prof. US

dr Danuta Cembrowska-Lech

dr Izabela Szućko

dr Alicja Trzeciak-Ryczek

Geografia

dr Małgorzata Świątek – koordynator kierunku

dr hab. Joanna Dudzińska-Nowak, prof. US

dr Tomasz Rydzewski

dr Małgorzata Ślusarczyk-Jurek

dr Daniel Okupny

Geologia

dr inż. Krystyna Osadczuk – koordynator kierunku

prof. dr hab. Ryszard Borówka

dr hab. Bernard Cedro, prof. US

dr hab. Jakub Witkowski, prof. US

mgr inż. Łukasz Maciąg

Hydrobiology

prof. dr hab. Robert Czerniawski – koordynator kierunku

prof. dr hab. Agnieszka Popiela

dr hab. Lidia Skuza, prof. US

dr hab. Paulina Niedźwiecka-Rystwej, prof. US

dr hab. Łukasz Jankowiak, prof. US

dr Tomasz Krepski

dr Łukasz Sługocki

Kosmologia

dr hab. Adam Balcerzak, prof. US – koordynator kierunku

dr hab. Tomasz Denkiewicz

dr Marcin Olszewski

dr Natalia Targosz-Ślęczka

Matematyka

dr Ewa Ciechanowicz – koordynator kierunku

dr hab. Tomasz Jędrzejak, prof. US

dr Dawid Kędzierski

dr Lucjan Szymaszkiewicz

dr Małgorzata Wieczorek

dr Arkadiusz Misztela

Mikrobiologia

dr hab. Paulina Niedźwiedzka-Rystwej, prof. US – koordynator kierunku

dr hab. Beata Hukowska-Szematowicz, prof. US

dr hab. Beata Tokarz-Deptuła, prof. US

dr hab. Beata Wodecka, prof. US

dr Agata Poniewierska-Baran

mgr Dominika Bębnowska

mgr Rafał Hrynkiewicz

Oceanografia

dr hab. Małgorzata Bąk, prof. US – koordynator kierunku

prof. dr hab. Andrzej Witkowski

dr hab. Roman Marks, prof. US

dr hab. Teresa Radziejewska, prof. US

dr hab. Tomasz Wolski, prof. US

dr inż. Brygida Wawrzyniak-Wydrowska

dr Dominik Zawadzki

Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego

prof. dr hab. inż. Robert Czerniawski – koordynator kierunku

dr hab. Lidia Skuza, prof. US

dr Tomasz Krepski

dr Monika Myśliwy

dr Łukasz Sługocki

dr Magdalena Szenejko

Optyka okularowa

dr Marcin Ślęczka – koordynator kierunku

dr hab. Ryhor Fedaruk, prof. US

dr hab. Jacek Styszyński, prof. US

dr Mateusz Paczwa

dr Natalia Targosz-Ślęczka

Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego

dr hab. Lidia Skuza, prof. US – koordynator kierunku

prof. dr hab. Robert Czerniawski

dr hab. Magdalena Achrem

dr Tomasz Krepski

dr Łukasz Sługocki