Biologia

dr hab. Katarzyna Dziewulska, prof. US – koordynator kierunku

dr hab. Beata Hukowska-Szematowicz, prof. US

dr hab. Anna Rymaszewska, prof. US

dr hab. Wioleta Dudzińska, prof. US

dr hab. Ewa Rębacz-Maron, prof. US

dr Lucyna Kirczuk

dr n. med. Anna Nowakowska

Biotechnologia

dr hab. Wioleta Dudzińska, prof. US – koordynator kierunku

prof. dr hab. Ewa Kępczyńska

dr hab. Małgorzata Adamska

dr Anna Kalinka

dr inż. Ewa Skotnicka

dr Anna Orłowska

Biologiczne podstawy kryminalistyki

dr hab. Anna Rymaszewska, prof. US – koordynator kierunku

dr hab. Marianna Soroka, prof. US

dr hab. Ewa Rębacz-Maron, prof. US

dr inż. Ewa Filip

dr Agnieszka Maruszewska

Eksploatacja zasobów naturalnych

dr hab. inż. Przemysław Śmietana, prof. US – koordynator kierunku

dr hab. inż. Andrzej Osadczuk, prof. US

dr hab. Zofia Sotek, prof. US

dr inż. Brygida Wawrzyniak-Wydrowska

dr Przemysław Dąbek

dr Monika Myśliwy

dr Małgorzata Świątek

Fizyka

dr inż. Marcin Olszewski – koordynator kierunku

dr hab. Adam Balcerzak, prof. US

dr Natalia Targosz-Ślęczka

dr hab. Tomasz Denkiewicz

Genetyka i biologia eksperymentalna

dr hab. Magdalena Achrem – koordynator kierunku

prof. dr hab. Jan Kępczyński

dr hab. Marianna Soroka, prof. US

dr Danuta Cembrowska-Lech

dr Izabela Szućko

dr Alicja Trzeciak-Ryczek

Geografia

dr Małgorzata Świątek – koordynator kierunku

dr hab. Joanna Dudzińska-Nowak, prof. US

dr Tomasz Rydzewski

dr Małgorzata Ślusarczyk-Jurek

dr Daniel Okupny

Geologia

dr inż. Krystyna Osadczuk – koordynator kierunku

prof. dr hab. Ryszard Borówka

dr hab. Bernard Cedro, prof. US

dr hab. Jakub Witkowski, prof. US

mgr inż. Łukasz Maciąg

Hydrobiology

prof. dr hab. Robert Czerniawski – koordynator kierunku

prof. dr hab. Agnieszka Popiela

dr hab. Lidia Skuza, prof. US

dr hab. Paulina Niedźwiecka-Rystwej, prof. US

dr hab. Łukasz Jankowiak, prof. US

dr Tomasz Krepski

dr Łukasz Sługocki

Matematyka

dr Ewa Ciechanowicz – koordynator kierunku

dr hab. Tomasz Jędrzejak, prof. US

dr Dawid Kędzierski

dr Lucjan Szymaszkiewicz

dr Małgorzata Wieczorek

dr Arkadiusz Misztela

Mikrobiologia

dr hab. Paulina Niedźwiedzka-Rystwej, prof. US – koordynator kierunku

dr hab. Beata Hukowska-Szematowicz, prof. US

dr hab. Beata Tokarz-Deptuła, prof. US

dr hab. Beata Wodecka, prof. US

dr Agata Poniewierska-Baran

mgr Dominika Bębnowska

mgr Rafał Hrynkiewicz

Oceanografia

dr hab. Małgorzata Bąk, prof. US – koordynator kierunku

prof. dr hab. Andrzej Witkowski

dr hab. Roman Marks, prof. US

dr hab. Teresa Radziejewska, prof. US

dr hab. Tomasz Wolski, prof. US

dr inż. Brygida Wawrzyniak-Wydrowska

dr Dominik Zawadzki

Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego

prof. dr hab. inż. Robert Czerniawski – koordynator kierunku

dr hab. Lidia Skuza, prof. US

dr Tomasz Krepski

dr Monika Myśliwy

dr Łukasz Sługocki

dr Magdalena Szenejko

Optyka okularowa

dr Marcin Ślęczka – koordynator kierunku

dr hab. Ryhor Fedaruk, prof. US

dr hab. Jacek Styszyński, prof. US

dr Mateusz Paczwa

dr Natalia Targosz-Ślęczka

Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego

dr hab. Lidia Skuza, prof. US – koordynator kierunku

prof. dr hab. Robert Czerniawski

dr hab. Magdalena Achrem

dr Tomasz Krepski

dr Łukasz Sługocki