REGULAMIN PRACOWNI OPTYCZNYCH

Pracownia optyki przyrządowej 

 1. Budowa interferometru Michelsona. Pomiar drogi spójności światła laserowego OP_1
 2. Pomiary za pomocą niwelatora optycznego OP_2
 3. Badanie aparatu cyfrowego i obiektywu fotograficznego OP_3
 4. Wyznaczanie współczynnika załamania światła w zależności od ciśnienia OP_4

Pracownia zastosowań komputerów 

 1. Badanie własności obwodu RC 01_RC
 2. Badanie własności obwodu RLC 02_RLC
 3. Indukcja elektromagnetyczna 03_SEM
 4. Analiza dudnień 04_Dudnienia
 5. Prawo Boyle’a Mariotte’a 05_Prawo_B-M
 6. Prawo stygnięcia Newtona 06_Prawo_Newtona

Laboratorium fizyki II i II pracownia fizyczna

 1. Efekt Halla (ćwiczenie 1)
 2. Detekcja i właściwości promieniowania beta (ćwiczenie 2)
 3. Elektroluminescencja (ćwiczenie 3)
 4. Ferromagnetyki (ćwiczenie 4)
 5. Elektronowy rezonans paramagnetyczny (ćwiczenie 5)
 6. Wyznaczanie stałej Plancka przy pomocy zjawiska fotoelektrycznego (ćwiczenie 6)

I pracownia fizyczna

 1. Wyznaczanie gęstości cieczy i ciał stałych metodą piknometru i metodą hydrostatyczną (plik M01)
 2. Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy (plik M03)
 3. Wyznaczania momentu bezwładności brył metodą wahadła fizycznego (plik M04)
 4. Badanie prędkości przepływu cieczy i gazów (plik M05)
 5. Wahadło matematyczne – wyznaczanie wartości przyśpieszenia ziemskiego (plik M06A)
 6. Wyznaczanie ciepła właściwego ołowiu i ciepła topnienia lodu (plik M07)
 7. Wyznaczanie modułu sztywności za pomocą wahadła torsyjnego (plik M10)
 8. Wyznaczanie stosunku cp/cv dla powietrza metodą Clementa i Desormesa (plik M12)
 9. Wahadło Oberbecka – badanie ruchu obrotowego (plik M15A)
 10. II zasada dynamiki Newtona, doświadczalne potwierdzenie zależności a(F) (plik M16)