Z radością informujemy, że Studenckie Koło Naukowe Immunobiologii Chorób Zakaźnych i Nowotworowych „NEUTROFIL” dostało dofinansowanie od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wysokość dofinansowania to 70 000 zł na realizację projektu naukowego: „Granzym B jako potencjalny cel terapeutyczny w immunoterapii nowotworów głowy i szyi”.

Projekt skupia się na badaniach podstawowych mających ocenić potencjał granzymu B w dziedzinie immunoonkologii. Nowotwory głowy i szyi stanowią grupę nowotworów zlokalizowanych w obszarach obejmujących jamę ustną, gardło, język, nos, zatoki przynosowe i część szyi. Istnieje wiele subpopulacji komórek o różnych rolach odpornościowych w tych nowotworach, często związanych z paleniem tytoniu, nadużywaniem alkoholu i zakażeniem wirusem HPV.

Statystyki zachorowalności na nowotwory głowy i szyi w Polsce i na świecie są alarmujące, z notowaniem wzrostu przypadków w ostatnich latach. Metody leczenia obejmują terapie klasyczne oraz immunoterapię, jako obiecującą przyszłość terapii przeciwnowotworowych. Immunoterapia polega na wykorzystaniu zdolności układu immunologicznego do zwalczania komórek nowotworowych poprzez wzmocnienie lub modulację reakcji obronnej organizmu.

Granzym B jest kluczowym enzymem związanym z mechanizmem działania komórek cytotoksycznych, takich jak komórki NK i T cytotoksyczne. W immunoterapii działanie granzymu B może być wykorzystane do wzmacniania odpowiedzi immunologicznej przeciwko nowotworom poprzez zwiększenie uwalniania tego enzymu. Jest to istotny kierunek w onkologii, przynoszący nadzieję na skuteczniejsze metody leczenia raka.

Studenckie Koło Naukowe Immunobiologii Chorób Zakaźnych i Nowotworowych “NEUTROFIL” powstało w listopadzie 2019. Opiekę merytoryczną wszystkich działań koła sprawuje Centrum Immunologii Doświadczalnej i Immunobiologii Chorób Zakaźnych i Nowotworowych Uniwersytetu Szczecińskiego na czele z Panią dr hab. Pauliną Niedźwiedzką-Rystwej, prof. US – opiekunem naukowym koła.

Składamy gratulacje dla Młodych Naukowców z Instytutu Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego.