Drodzy Studenci pierwszego roku studiów pierwszego stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich!
W dniach 22 – 24 maja odbędzie się dogrywka na obowiązkowe wykłady ogólnouczelniane, które realizowane będą w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2024/2025.

Dogrywka dedykowana jest Studentom, którzy nie dokonali jeszcze żadnego wyboru lub w pierwszym terminie wybrali zajęcia, które nie zostały uruchomione.

Zapisów należy dokonywać poprzez platformę e-proDziekan wybierając w menu „wybory i deklaracja rat” – w tym miejscu wskazując wybór „wykładu ogólnouczelnianego”.

Prosimy zapoznać się z propozycjami zajęć na poszczególne semestry i dokonać wyboru jednej propozycji wykładu na SEMESTR 3 i SEMESTR 4.

Wybór należy zatwierdzić poprzez przycisk „zapisz”.

UWAGA: Studenci, którzy we wskazanych terminach nie dokonają wyboru zostaną przypisani administracyjnie do zajęć w ramach dostępnych miejsc.