Zapraszamy studentów chętnych do poszerzenia wiedzy na temat środowiska Morza Bałtyckiego do wzięcia udziału w 10. edycji szkoły letniej organizowanej przez Baltic Earth pn. „Climate of the Baltic Sea region”. Jest to wyjątkowa inicjatywa edukacyjna skierowana do studentów z regionu bałtyckiego kształcących się w dziedzinie nauk przyrodniczych i ścisłych.

Tematyka planowanych zajęć będzie dotyczyć podstawowych procesów zachodzących w oceanie i atmosferze, na lądzie oraz w sferze lodu morskiego, mających kluczowe znaczenie w kształtowaniu się systemu klimatycznego obszaru bałtyckiego. Formy organizowanych zajęć obejmują wykłady, ćwiczenia, prace z materiałami źródłowymi oraz dyskusje podczas ćwiczeń grupowych.

Kurs będzie się odbywać w dniach od 26 sierpnia do 02 września 2024 w Laboratorium Askö położonym 80 km na południe od Sztokholmu, na jednej z wysp należących do Archipelagu Sztokholmskiego. Organizatorzy zobowiązują się do pokrycia kosztów posiłków i zakwaterowania. Termin składania wniosków aplikacyjnych upływa 15 maja 2024 r.

Więcej informacji na temat szkoły letniej znajduje się na stronach: