W dniach od 1 do 9 października będą zorganizowane dni adaptacyjne. W tym czasie studenci 1 roku spotkają się z władzami Wydziału, poznają swoich nauczycieli akademickich, wezmą udział w obowiązkowych szkoleniach.

W dniu 1 października 2020 r. od godz. 10:00 zostaną zorganizowane szkolenia z praw i obowiązków studenta oraz z obsługi platformy MS Teams.

Szkolenia odbędą się w formie zdalnej za pośrednictwem strony internetowej youtube. Dostęp do transmisji zostanie przesłany studentom w wiadomości mailowej oraz w wiadomości sms. W razie pytań dotyczących szkoleń prosimy o kontakt z Samorządem Studenckim: kontakt@samorzad.usz.edu.pl 

W trakcie dni adaptacyjnych, zgodnie z poniższym harmonogramem, odbędą się obowiązkowe szkolenia BHP dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na 1 roku studiów. Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i kończy się zaliczeniem.

Harmonogram dni adaptacyjnych -> pobierz

Informacje dotyczące szkolenia BHP -> pobierz