Drodzy Studenci pierwszego roku studiów I-go stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich!
6 maja ruszają zapisy na obowiązkowe wykłady ogólnouczelniane, które realizowane będą w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2024/2025.

Zapisów należy dokonywać poprzez platformę e-proDziekan wybierając w menu „wybory i deklaracja rat” – w tym miejscu wskazując wybór „wykładu ogólnouczelnianego”.

Prosimy zapoznać się z propozycjami zajęć na poszczególne semestry i  sylabusami dostępnymi na stronie internetowej wydziału w zakładce:
Kształcenie/ Plany studiów i sylabusy/ Sylabusy przedmiotów: >>link do strony<< 
oraz dokonać wyboru jednej propozycji wykładu na SEMESTR 3 i jednej na SEMESTR 4.
Wybór należy zatwierdzić poprzez przycisk „zapisz”.

Zapisy trwają tylko w terminie od 6.05.2024 do 10.05.2024.

Zajęcia zostaną uruchomione pod warunkiem zapisania się na nie co najmniej 20 osób.

W przypadku nieuruchomienia wybranych zajęć, będzie można zmienić swój wybór w dogrywce, która odbędzie się w terminie od 22.05.2024 do 24.05.2024 roku.

UWAGA: Studenci, którzy we wskazanych terminach nie dokonają wyboru zostaną przypisani administracyjnie do zajęć  w ramach dostępnych miejsc.