We wtorek 2 kwietnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego podpisano porozumienie w sprawie realizacji projektu „Miedzyodrze – zwiększenie skuteczności zrównoważonej ochrony przyrody”, którego partnerem jest Uniwersytet Szczeciński.

Kwestia bogactwa fauny i flory Międzyodrza, sprawa bogactwa przyrodniczego tego obszaru, to temat, który w ostatnich miesiącach znowu stał się głośny. Jest szansa na większą ochronę tych wartościowych terenów i na utworzenie Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry.

Porozumienie pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Uniwersytetem Szczecińskim dotyczy współpracy przy realizacji projektu „Międzyodrze – zwiększenie skuteczności zrównoważonej ochrony przyrody”. To pierwszy krok do utworzenia Parku Narodowego Dolina Dolnej Odry.

Bardzo się cieszę, że temat znowu jest żywy. Przypomnę, że 10 lat temu Województwo Zachodniopomorskie planowało wprowadzenie planu ochronnego na tym terenie. Wtedy wystąpiliśmy do programu LIFE o środki na to, żeby zwiększyć ochronę ponad 200 km kanałów, które powstały jako dzieło człowieka, ale z czasem zostały przejęte przez naturę. Natura się tam świetnie rozwinęła, ale ten obszar stepowieje, kanały zarastają, i coraz mniej wody się na całym Międzyodrzu gromadzi – stwierdził Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Ówczesny projekt nie zyskał szansy na realizację. Obecnie ma być inaczej. Przewidywanym źródłem dofinansowania projektu jest europejski program LIFE 2021-2027, który ma szansę na uzyskanie nawet 95 proc. dofinansowania. Podpisany we wtorek dokument ma pomóc w przygotowaniu do aplikacji o fundusze na rewitalizację i czynną ochronę przyrody na tym terenie.

Obszar Doliny Dolnej Odry jest obszarem bardzo cennym przyrodniczo pod względem flory i fauny, wymaga jednak ochrony. Najważniejsze jest przywrócenie swobodnego przepływu wód, a ochrona tego obszaru to korzyść dla mieszkańców nie tylko Szczecina, ale i regionu. Odpowiednio ukierunkowana rewitalizacja pozwoli ożywić rybactwo, żeglugę i turystykę. Dodatkową wartością jest wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej.

To dzień wyjątkowy, ponieważ Odrą się zajmujemy nie wtedy, gdy woła o pomoc, a gdy możemy coś dla niej zrobić. Cieszę się, że Pan Marszałek dostrzegł potencjał naszego zespołu kierowanego przez prof. Roberta Czerniawskiego, dyrektora Instytutu Biologii, który przez 2 lata monitorował Odrę. Deklarujemy wszelką pomoc. Odra to przyszłość naszego regionu – mówił prof. dr hab. Waldemar Tarczyński – Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego.

Porozumienie to nowe wyzwania dla wszystkich stron, które je zawarły. To pierwszy krok nie tylko by chronić przyrodę na Międzyodrzu, to także poważny krok do powołania Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry.

To ważne, aby ten region przywrócić do stanu, który będzie umożliwiał nie tylko stworzenie lepszych warunków przyrodniczych, ale również zagwarantuje efektywniejsze użytkowanie przez człowieka. Mam tu na myśli rybactwo, turystykę, ale również żeglugę, bo retencja wody, która na tym obszarze może odbywać się ze znacznie zwielokrotnioną mocą, niż na innych obszarach, powinna te wszystkie czynniki i elementy, umożliwić im właściwe funkcjonowanie – przyznał prof. dr hab. Robert Czerniawski – Dyrektor Instytutu Biologii US.