Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odszedł Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego w latach 2012-2020 prof. dr hab. Edward Włodarczyk.

Straciliśmy wysoko cenionego Naukowca, doskonałego Nauczyciela i Przyjaciela wielu z nas.