W dniach 9 i 10 lutego 2024 r. w budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych przy ul. Wielkopolskiej 15 odbędą się zawody drugiego stopnia 75 Olimpiady Matematycznej.

Do matematycznych zmagań przystąpi 49 uczniów ze szkół ponadpodstawowych z województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz powiatu gorzowskiego. Najliczniejszą grupę stanowią uczniowie XIII LO w Szczecinie.

Za przebieg i organizację zawodów odpowiada Komitet Okręgowy Olimpiady Matematycznej w Szczecinie składający się z pracowników i doktorantów Instytutu Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego:

  • przewodniczący – dr Wojciech Bondarewicz (pracownik IM)
  • sekretarz – dr Arnold Kowalski (pracownik IM)
  • członkowie komitetu: dr Ewa Ciechanowicz (pracownik IM), dr Lucjan Szymaszkiewicz (pracownik IM), dr Małgorzata Wieczorek (pracownik IM), dr Malwina Bondarewicz (doktorantka IM), Bartosz Muszyński (student IM)
  • osoby wspierające przebieg zawodów: Gabriela Dzierzęcka, Cezary Galiński, Natalia Szalewska

Olimpiada Matematyczna jest najstarszą w Polsce olimpiadą przedmiotową. Od 1949 roku nieprzerwanie zrzesza i pobudza najwspanialsze młode talenty matematyczne w Polsce. Nadrzędnym celem zawodów jest popularyzacja wiedzy matematycznej oraz zachęcenie młodzieży szkolnej do bliższego zapoznania się z królową nauk. Zadania stawiane zawodnikom na każdym etapie zawodów wymagają logicznego myślenia, nierzadko wręcz nieszablonowych pomysłów i zachęcają do samodzielnego pogłębiania swojej wiedzy.

Wszystkim zawodnikom życzymy powodzenia !