Wystawę 65 fotografii nagrodzonych i wyróżnionych w XI edycji międzynarodowego konkursu fotograficznego „Matematyka w obiektywie” można oglądać w Warszawie.

Wysoki poziom prac XI edycji konkursu co roku spotyka się ze sporym zainteresowaniem. Do 25 lutego br. w siedzibie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (ul. Szczęśliwicka 40) można podziwiać najlepsze prace laureatów konkursu.

Pomysłodawcą i kierownikiem projektu jest dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. US i APS. Projekt obejmuje: konkurs fotograficzny, badania naukowe w obszarach dydaktyki matematyki i komparatystyki mediów, publikacje poznawcze i dydaktyczne, konferencje, wystawy, wykłady otwarte oraz warsztaty dla uczniów i nauczycieli.

Reportaż z wernisażu znajdą Państwo tutaj, a nagrodzone prace można obejrzeć również online.