Dziekan

dr Andrzej Wiśniewski

ul. Wielkopolska 15, pokój nr 108A

telefon: 91 444 12 18

sekretariat: 91 444 12 17

e-mail: dziekan.spr[at]usz.edu.pl

dr Andrzej Wiśniewski

Prodziekan ds. Studenckich

dr hab. prof. US Helena Więcław

ul. Wąska 13, pokój nr 12

telefon: 91 444 15 16, 91 444 16 69

e-mail: helena.wieclaw[at]usz.edu.pl

dr hab. Helena Więcław