Wielkopolska

ul. Wielkopolska 15

70-451 Szczecin

Kierownik obiektu: Beata Paczkowska

tel. 91 444 12 14

Portiernia: 91 444 12 10

Kampus Wąska

ul. Wąska 13

71-415 Szczecin

Kierownik obiektu: Adrian Nowak

tel. 91 444 15 00

Portiernia: 91 444 15 05

Kampus Mickiewicza

ul. Mickiewicza 16/18

Kierownik obiektu: Magdalena Adar

tel. 91 444 25 16

Portiernia: 91 444 24 00

Pawilon: 91 444 24 64