Z radością informujemy, że dr hab. Paulina Niedźwiedzka-Rystwej, prof. US, Zastępca Dyrektora Szkoły Doktorskiej US i Lider Zespołu Immunologii Doświadczalnej i Immunobiologii Chorób Zakaźnych i Nowotworowych – IMMUNO, została członkiem Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Poznaniu.

Komisja działa przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu – Katedrze Fizjologii, Biochemii i Biostruktury Zwierząt.

Lokalne komisje etyczne wyrażają zgodę na przeprowadzanie doświadczeń na zwierzętach oraz sprawują nadzór nad ich realizacją. Lokalna komisja etyczna, działając na wniosek użytkownika, wyraża w drodze uchwały zgodę na przeprowadzenie doświadczenia i jednocześnie zatwierdza jego projekt. W sprawach związanych z wyrażaniem bądź nie wyrażaniem zgody na przeprowadzenie doświadczenia, w tym do uchwał lokalnej komisji etycznej stosuje się przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Serdecznie gratulujemy Pani Profesor !!!