Informujemy, że 22 marca br. w Instytucie Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego odbędą się obchody Światowego Dnia Wody. W tym roku wydarzenie organizowane jest pod hasłem Wykorzystanie wody dla pokoju.

„Woda dla pokoju” zostało wybrane jako hasło Światowego Dnia Wody 2024, aby podkreślić znaczenie wody w zachowaniu pokoju i zapobieganiu konfliktom związanym z zasobami wodnymi. Dostęp do czystej wody jest kluczowy dla ludzkiego zdrowia, rozwoju społecznego i gospodarczego, co może przyczynić się do zminimalizowania potencjalnych źródeł konfliktów związanych z wodą.

Zapraszamy do udziału w fascynującym wydarzeniu, prezentacjach i dyskusjach na temat zrównoważonego korzystania z zasobów wodnych. Razem możemy przyczynić się do promowania pokoju poprzez odpowiedzialne gospodarowanie wodą – piszą organizatorzy.

Program Światowego Dnia Wody 2024:

14:00 – rozpoczęcie;
14:15 – wykład plenarny gościa specjalnego (online) Piotra Bednarka z Podkarpackiego Towarzystwa Przyrodników Wolne Rzeki (doktorant z UJ);
14:45 – rozpoczęcie konferencji/plebiscytu wystąpień (5 uczestników) ocenianych przez wszystkich uczestników wydarzenia, poprzez karty ocen;
15:45 – 10 min przerwy;
15:55 – ogłoszenie wyników i rozdanie nagród;
16:00 – rozpoczęcie Jubileuszu 15-lecia Koła Naukowego Hydrobiologów US (z udziałem byłych członków).

 

Serdecznie zapraszamy do udziału.