Od 11 września do 20 października 2023 roku studenci mogą składać wnioski o stypendium. Dokumenty składamy elektronicznie przez platformę e-Prodziekan.

 

 

Dokładne informacje dotyczące świadczeń dla studentów w roku akademickim 2023/2024 zamieszczone są na stronie: https://studenci.usz.edu.pl/stypendia/

 

Instrukcja elektronicznego składania wniosków jest zamieszczona na stronie internetowej uczelni w zakładce Studenci – Stypendia: https://studenci.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Instrukcja-23.24.pdf