Jeśli świat liczb, badań i doświadczeń nie jest Ci obcy, to Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych czeka właśnie na Ciebie!
 
Zdobądź z nami wiedzę i wykształcenie, studiując na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.
Na Uniwersytecie Szczecińskim możesz więcej.
 

Biologia I stopień / II stopień

Biologiczne podstawy kryminalistyki II stopień

Biotechnologia I stopień / II stopień

Eksploatacja zasobów naturalnych  – studia inżynierskie I stopień

Fizyka I stopień / II stopień

Genetyka i biologia eksperymentalna I stopień

Geografia I stopień/ II stopień

Geologia I stopień / II stopień

Hydrobiology (studia w j. angielskim) I stopień

Kosmologia I stopień

Matematyka I stopień / II stopień

Mikrobiologia I stopień / II stopień

Oceanografia I stopień / II stopień

Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego II stopień

Optyka okularowa I stopień 

Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego I stopień