„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”

 

Niezwykle poruszeni, z wielkim smutkiem zawiadamiamy,

że 17 września 2023 r. odszedł

prof. dr hab. Andrzej Witkowski.

 

Żegnamy wybitnego Naukowca, autorytet w dziedzinie paleoceanologii, cenionego Nauczyciela Akademickiego.

Pan Profesor pracę w Uniwersytecie Szczecińskim rozpoczął w 1996 r., w 2001 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk o Ziemi.

Przez wiele lat kariery pełnił wiele zaszczytnych funkcji m.in.:

Prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej w latach 2005-2008 i 2008-2012,

oraz członka Rady Uczelni Uniwersytetu Szczecińskiego na kadencję 2021-2024.

Dorobek naukowy Pana Profesora obejmuje setki publikacji, monografii i artykułów.

Pan Profesor był uczestnikiem wielu wypraw naukowych m.in.: na wschodnie wybrzeże Republiki Południowej Afryki, Namibii, Wyspy Galapagos.

Niezwykle ceniony i lubiany przez swoich doktorantów, studentów
i współpracowników za ogromną wiedzę i serdeczne usposobienie.

Profesor Witkowski w 2021 r. został Członkiem Rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk.

 Był także członkiem dwóch jego komitetów: Komitetu Badań Morza oraz Komitetu Nauk Geologicznych przy Wydziale III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi, ponadto zasiadał w Radzie Naukowej Instytutu Oceanologii PAN.

Wielokrotny laureat prestiżowych nagród naukowych, w tym Zachodniopomorskich Nobli.

Pełna zaangażowania i różnorodna działalność zawodowa Pana Profesora została dostrzeżona

i uhonorowana wieloma odznaczeniami, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.

 

Pozostanie w naszej pamięci jako Człowiek wielkiej kultury, życzliwy, szlachetny
i szanowany przez społeczność akademicką i naukową.

 

Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy najgłębszego współczucia

Władze Dziekańskie i pracownicy Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

 

Uroczystości pogrzebowe będą miały miejsce w poniedziałek 25 września 2023 r. o godzinie 11:00

w Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie.