Miło nam poinformować, że 20 marca br. prof. dr hab. Robert Czerniawski, Dyrektor Instytutu Biologii US został powołany przez minister klimatu Paulinę Hennig-Kloskę do Państwowej Rady Ochrony Przyrody.

Państwowa Rada Ochrony Przyrody (PROP) jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw środowiska. Do zadań PROP należy w szczególności:

  • ocena realizacji ustawy o ochronie przyrody;
  • opiniowanie strategii, planów i programów dotyczących ochrony przyrody;
  • ocena realizacji programu ochrony i równoważonego użytkowania różnorodności biologicznej;
  • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony przyrody;
  • przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody oraz popularyzowanie ochrony przyrody.

Nowymi członkami PROP zostali: prof. dr hab. Krzysztof Anusz, mgr inż. Tomasz Chodkiewicz, dr hab. Przemysław Chylarecki, dr hab. Mateusz Ciechanowski, dr Andrzej Czech, prof. dr hab. inż. Robert Czerniawski, mgr inż. Jacek Engel, dr hab. Maciej Gąbka, prof. dr hab. inż. Jerzy M. Gutowski, dr hab. Adam Habuda, dr hab. Ewa Jabłońska, prof. dr hab. inż. Bogdan Jaroszewicz, dr inż. Andrzej Kepel, dr hab. Wiktor Kotowski, prof. dr hab. Rafał Kowalczyk, dr hab. Paulina Kramarz, dr Anna Kujawa, dr Robert Maślak, prof. dr hab. Maciej Nowicki, prof. dr hab. Henryk Okarma, dr Jerzy Parusel, dr Alicja Pawelec, mgr inż Paweł Pawlaczyk, dr Iwona Pawliczka vel Pawlik, dr hab. Sabina Pierużek-Nowak, dr hab. Aleksander (Alek) Rachwald, dr inż. Andrzej Raj, dr hab. Nuria Selva, mgr biologii środowiska Beata Sielewicz, prof. dr hab. Piotr Skubała, dr hab. Wojciech Solarz, prof. dr hab. Krzysztof Spalik, dr hab. Barbara Szulczewska, prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk, mgr Radosław Grzegorz Ślusarczyk, dr hab. Krzysztof Świerkosz, prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski, dr hab. Joanna Ziomek, prof. dr hab. Marcin Zych, dr hab. Michał Żmihorski.

Jednocześnie przypominamy, że 24 stycznia 2024r. prof. dr hab. Robert Czerniawski objął funkcję Dyrektora Naczelnego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego. Pełni także funkcje: Przewodniczącego Rady Ochrony Przyrody przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Szczecinie, Przewodniczącego Rady Naukowej Drawieńskiego Parku Narodowego, Wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego. Pan profesor jest także organizatorem cyklicznej konferencji naukowej „Funkcjonowanie i ochrona wód płynących – PotamON”.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy!