Miło nam poinformować, że dr hab. Teresa Radziejewska, prof. US z Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku US została powołana do uczestniczenia w Panelu Ekspertów ONZ ds Regularnego Procesu Globalnego Raportowania i Oceny Stanu Środowiska Morskiego .

United Nations Regular Process for Global Reporting and Assessment of the State of the Marine Environment  to globalny mechanizm ustanowiony przez państwa po Światowym Szczycie Narodów Zjednoczonych w sprawie Zrównoważonego Rozwoju w 2002 r., który odbył się w Johannesburgu w Republice Południowej Afryki. Ma on na celu regularny przegląd środowiskowych, gospodarczych i społecznych aspektów stanu oceanów na świecie, zarówno obecnych, jak i w przewidywalnej przyszłości. Celem nadrzędnym jest polepszenie oceny stanu środowiska morskiego poprzez wzmocnienia podstaw naukowych dla kształtowania działań politycznych w tym zakresie.

Pani Profesor serdecznie gratulujemy !