Narodowe Centrum Nauki opublikowało trzecią listę laureatów konkursu MINIATURA 7. Miło nam poinformować, że wśród naukowców, którym przyznano dofinansowanie, znalazł się dr Andrzej Giza z Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku Uniwersytetu Szczecińskiego.

Narodowe Centrum Nauki przyznało łącznie 55 grantów w kwocie ponad 2 mln zł. Trzecia lista laureatów konkursu MINIATURA 7 obejmuje projekty, które zostały zgłoszone do niego w kwietniu. W konkursie można było uzyskać od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy.

Do finansowania zakwalifikowany został projekt badań pilotażowych, które przeprowadzi dr Andrzej Giza z Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku Uniwersytetu Szczecińskiego.

Tytuł projektu: Wpływ sztormów na sezonową zmienność siedlisk bentosu oraz morfologii brzegu.
Kwota projektu: 48 954 zł.

Panu Doktorowi serdecznie gratulujemy.