Dnia 15 września br. odbyło się spotkanie prof. dra hab. Waldemara Tarczyńskiego Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z Panem Profesorem Tao Jiang, Prodziekanem Wydziału Nauk o Morzu China University of Geosciences mającego swoją siedzibę w Wuhan.

Wizyta Pana Profesora odbyła się w ramach programu Erasmus+ kraje partnerskie oraz szkoły letniej (Scientific Summer Camp) organizowanej przez Instytut Nauk o Morzu i Środowisku w dniach 9-15 września br., w której udział wzięła 12-osobowa grupa studentów z China University of Geosciences.

Współpraca obu uczelni rozpoczęła się w roku 2018 i jest realizowana w zakresie wymiany pracowników oraz studentów, a także wspólnych badań naukowych oraz projektów badawczych.

Podczas wizyty został podpisany aneks dotyczący wymiany studentów, stanowiący kontynuację współpracy.