Niezmiernie miło nam poinformować, że 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗮 𝗜 𝘀𝘁𝗼𝗽𝗻𝗶𝗮 – 𝗭𝗮𝗿𝘇𝗮̨𝗱𝘇𝗮𝗻𝗶𝗲 𝗼𝗰𝗵𝗿𝗼𝗻𝗮̨ 𝘀́𝗿𝗼𝗱𝗼𝘄𝗶𝘀𝗸𝗮 𝗽𝗿𝘇𝘆𝗿𝗼𝗱𝗻𝗶𝗰𝘇𝗲𝗴𝗼 – otrzymały Certyfikat akredytacyjny w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗮 𝘇 𝗣𝗿𝘇𝘆𝘀𝘇ł𝗼𝘀́𝗰𝗶𝗮̨”.
 
Certyfikatem „𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗮 𝘇 𝗣𝗿𝘇𝘆𝘀𝘇ł𝗼𝘀́𝗰𝗶𝗮̨” wyróżniane są kierunki i specjalności realizowane według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy, gwarantujące najwyższą jakość studiów. Znak jakości „𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗮 𝘇 𝗣𝗿𝘇𝘆𝘀𝘇ł𝗼𝘀́𝗰𝗶𝗮̨” otrzymują kierunki studiów, które swoje programy i zasady kształcenia opierają na trzech filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej, aplikacyjnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji.
 
Organizatorami Programu są 𝗙𝘂𝗻𝗱𝗮𝗰𝗷𝗮 𝗥𝗼𝘇𝘄𝗼𝗷𝘂 𝗘𝗱𝘂𝗸𝗮𝗰𝗷𝗶 𝗶 𝗦𝘇𝗸𝗼𝗹𝗻𝗶𝗰𝘁𝘄𝗮 𝗪𝘆𝘇̇𝘀𝘇𝗲𝗴𝗼 𝗼𝗿𝗮𝘇 𝗔𝗴𝗲𝗻𝗰𝗷𝗮 𝗣𝗥𝗖. Certyfikat przyznano na podstawie rekomendacji i wniosków Komisji Certyfikacyjnej, reprezentującej środowiska akademickie, gospodarcze i pozarządowe.
 
𝗞𝗶𝗲𝗿𝘂𝗻𝗲𝗸 𝗭𝗮𝗿𝘇𝗮̨𝗱𝘇𝗮𝗻𝗶𝗲 𝗼𝗰𝗵𝗿𝗼𝗻𝗮̨ 𝘀́𝗿𝗼𝗱𝗼𝘄𝗶𝘀𝗸𝗮 𝗽𝗿𝘇𝘆𝗿𝗼𝗱𝗻𝗶𝗰𝘇𝗲𝗴𝗼 ma charakter interdyscyplinarny (nauki biologiczne 80%, nauki o zarządzaniu i jakości 20%).