W dniu 15.01.2023 r. w budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych przy ul. Wielkopolskiej 15 odbędą się zawody części teoretycznej II stopnia ogólnopolskiej 72 Olimpiady Fizycznej.

W tym roku weźmie udział 59 uczniów ze szkół ponadpodstawowych z województwa zachodniopomorskiego, powiatu gorzowskiego i strzelecko-drezdenckiego. Najliczniejszą grupę stanowią uczniowie XIII LO w Szczecinie.

Za przebieg i organizację zawodów odpowiada Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Szczecinie składający się z pracowników Instytutu Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego:

  • przewodniczący – dr hab. Adam Balcerzak, prof. US
  • wiceprzewodniczący – dr inż. Marcin Olszewski
  • sekretarz – dr Mateusz Paczwa

Celem zawodów Olimpiady Fizycznej jest propagowanie wiedzy fizycznej, rozbudzenie zamiłowania do fizyki wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz stymulowanie aktywności poznawczej uzdolnionej młodzieży.

Życzymy powodzenia w zawodach!