Instytut Fizyki US we współpracy ze Szczecińskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Fizycznego zapraszają na wykład otwarty prof. dra hab. Konrada Czerskiego zatytułowany „Czy zagadka zimnej fuzji jądrowej została rozwiązana?”, który odbędzie się 29 marca br.

Organizatorami wydarzenia jest Instytut Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Fizycznego, a współorganizatorami i partnerami są: Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych US, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Politechnika Morska, Fundacja Eureka.

Streszczenie wykładu:
Ponad 30 lat temu amerykańscy elektrochemicy oświadczyli na słynnej konferencji prasowej, że rozwiązali problem energetyczny świata. Zaproponowali, że w elektrodzie palladowej, w czasie elektrolizy ciężkiej wody następuje fuzja dwóch deuteronów prowadząca do produkcji wyjątkowo dużej ilości energii. Ze względu na trudności w replikacji danych eksperymentalnych i brak wyjaśnienia teoretycznego przez wiele lat zimna fuzja jądrowa była kontrowersyjnie dyskutowana. Ostatnie badania eksperymentalne i rozwój modeli teoretycznych rzucają nowe światło na ten problem. Tym niemniej, ciągle zasadne pozostaje pytanie na ile rozumiemy naturę zimnej fuzji jądrowej, która mogłaby być podstawą nowego, taniego i przyjaznego dla środowiska źródła energii.

Wykład otwarty odbędzie się 29 marca (środa) 2023 r., o godzinie 18.00 w Auli Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Wielkopolska 15 w sali nr 116.

Prof. dr hab. Konrad Czerski z Instytutu Fizyki US jest kierownikiem europejskiego projektu naukowego CleanHME (Clean Hydrogen-Metal Energy) finansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Horyzont 2020 realizowanego we współpracy z 17 instytucjami z Unii Europejskiej, Kanady i USA, którego celem jest opracowanie koncepcji nowego, czystego, bezpiecznego i bardzo wydajnego źródła energii opartego o fuzję izotopów wodoru w środowiskach metalicznych. Projekt ten opiera się w dużym stopniu o możliwości badawcze Centrum Fizyki Eksperymentalnej „eLBRUS” (Laboratoria Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Szczecińskiego).

Zapraszamy do udziału.