W dniach od 20 do 30 października odbędą się zapisy do promotora, pod kierunkiem którego studenci będą pisali prace dyplomowe.

Prosimy o zapoznanie się od 17 października z listą proponowanych promotorów na danym kierunku w systemie  >> e-prodziekan <<  (w zakładce wybory i deklaracja rat).

Przed dokonaniem wyboru prosimy studentów o kontakt z potencjalnym promotorem (mailowo lub podczas konsultacji) w celu omówienia zainteresowań naukowych oraz przykładowych tematów prac. 

Kierunki, których dotyczą powyższe wybory: biologia, biotechnologia, biologiczne podstawy kryminalistyki, geografia, mikrobiologia oraz oceanografia.
Dla kierunków matematyka oraz fizyka – wybory zostaną przeprowadzone w następnym semestrze.