Dnia 17 listopada br. podczas uroczystej gali zostali ogłoszeni zwycięzcy konkursu naukowego „Zachodniopomorskie Noble”. Z radością informujemy, że wśród laureatów są przedstawiciele naszej Uczelni: dr hab. Paulina Niedźwiedzka-Rystwej, prof. US z Instytutu Biologii, z  Instytutu Historycznego – dr hab. Paweł Gut, prof. US wraz z zespołem, oraz dr hab. inż. Jarosław Wątróbski, prof. US z Instytutu Zarządzania.

Zachodniopomorskie Noble to prestiżowa nagroda przyznawana naukowcom od 2001 roku w ośmiu dyscyplinach naukowych: humanistycznych, medycznych, ekonomicznych, podstawowych, technicznych, rolniczych, o morzu i artystycznych. Laureatów wybrała Kapituła Zachodniopomorskiego Klubu Liderów Nauki w następującym składzie: prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak, prof. dr hab. Jan Lubiński, prof. dr hab. Piotr Masojć, prof. dr hab. inż. Antoni Morawski, prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, prof. dr hab. Aleksander Wolszczan.

Celem konkursu jest wyłonienie najważniejszych osiągnięć naukowych dokonywanych przez naukowców województwa zachodniopomorskiego. Podstawowym kryterium w konkursie są publikacje w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej.

W sposób szczególny cieszymy się z sukcesu Pani Profesor Pauliny Niedźwiedzkiej-Rystwej, która prowadziła podstawowe badania oceny immunologicznej wirusa Lagovirus europaeus GI.1a, cechującego się inną odpowiedzią immunologiczną niż klasyczne szczepy tego wirusa. Wykazano, że istnieją trzy immunotypy tego szczepu, różniące się odpornością wrodzoną i nabytą. Szczyt zmian zachodzi 24 godziny po zakażeniu w markerach fagopcytozy granulocytów. Wytypowano szereg biomarkerów molekularnych w chorobach o etiologii wirusowej i nowotworowej, które w sposób prosty i szybki przyczyniają się do efektywnej diagnostyki i rozwoju terapii celowanej.

Laureatka w 2022 roku opublikowała wyniki swoich badań w aż 23 światowej renomy czasopismach, takich jak m.in. „Cells”, „Cancers” i „Pharmaceuticals”. Jest to wybitne osiągnięcie – skomentował prof. dr hab. Piotr Masojć.