Zgodnie z Komunikatem nr 6/2021 Prorektora ds. Kształcenia Uniwersytetu Szczecińskiego od 10 maja 2021 roku będzie możliwość realizacji zajęć bezpośrednich, które ze względu na swoją specyfikę nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik na odległość.

Prosimy o zapoznanie się z nowym planem zajęć, który będzie dostępny od 5 maja 2021 roku.