W dniach od 2 do 12 października za pośrednictwem platformy
>>e-Prodziekan<< (w zakładce Wybory i deklaracja rat)
odbędą się zapisy na przedmioty, moduły do wyboru lub specjalności, które będą realizowane na 1 roku studiów.
W przypadku problemów z logowaniem, prosimy o kontakt z Sekcją ds. Studenckich kontakt

O tym, który przedmiot / która specjalność będzie realizowana zdecyduje liczba zapisów.
Osoby, które nie dokonają wyboru w terminie, zostaną przypisane administracyjnie.

Kierunki, które muszą dokonać wyboru:
– biologia II stopnia (wybór na semestr 1 i 2)
– biotechnologia I stopnia (wybór na semestr 1 i 2)
– biotechnologia II stopnia (wybór na semestr 2)
– biologiczne podstawy kryminalistyki II stopnia (wybór na semestr 2)
– eksploatacja zasobów naturalnych I stopnia (wybór na semestr 2)
– fizyka II stopnia (wybór na semestr 1)
– geografia II stopnia (wybór na semestr 1 i 2)
– geologia I stopnia (wybór na semestr 1 i 2)
– genetyka i biologia eksperymentalna (wybór na semestr 2)
– matematyka II stopnia (wybór na semestr 1 i 2)
– mikrobiologia II stopnia (wybór na semestr 1 i 2)
– oceanografia I stopnia (wybór na semestr 2)
– oceanografia II stopnia (wybór na semestr 1 i 2)

Prosimy o ponowne sprawdzenie planów zajęć w drugiej połowie października, gdy zostaną doplanowane wybrane zajęcia realizowane w semestrze zimowym.