W środę 22-03-2023 studenci drugiego roku kierunku Biologiczne Podstawy Kryminalistyki II stopnia wzięli udział w zajęciach praktycznych w Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii w Małkocinie, prowadzonym przez dr Bożenę Białecką. Wyjazd został zorganizowany przez dr inż. Ewę Filip.

Pani dr Bożena Białecka szczegółowo omówiła zasadę działania i użytkowania skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM), techniki przygotowania preparatów, postępowanie w przypadku świeżego i utrwalonego materiału badawczego oraz obsługę i analizę obrazu SEM.

Uczestnicy dowiedzieli się, że skaningowy mikroskop elektronowy jest urządzeniem przeznaczonym do badania morfologii powierzchni ciał stałych w mikro- i nanoskali. Poznali wszechstronność zastosowania SEM w analizie śladów kryminalistycznych.

Pani Doktor Bożenie Białeckiej jeszcze raz serdecznie dziękujemy za prowadzenie warsztatów i poświęcony nam czas. 🙂