Dodatkowy termin realizacji Szkolenia BHP dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich (którzy jeszcze nie odbyli szkolenia)
na platformie e-studia.usz.edu.pl 

będzie uruchomiony w dniach 21-27 lutego 2024 r.