Serdecznie zapraszamy na uroczyste Sympozjum Jubileuszowe z okazji 50-lecia pracy badawczej i 30-lecia pracy w Uniwersytecie Szczecińskim prof. dra hab. Józefa P. Girjatowicza, które odbędzie się 16 listopada b.r. (czwartek) w „Geocentrum” przy ul. Mickiewicza 16a w Szczecinie.

 

 

Na Sympozjum Jubileuszowe zapraszamy przede wszystkim byłych dyplomantów Pana Profesora oraz byłych współpracowników i przyjaciół. Będzie to dla Państwa okazja do zapoznania się z „kampusem geograficznym przy ul. Mickiewicza, przede wszystkim z nowoczesnym, niedawno oddanym do użytku „Geocentrum”, np. aulą wykładowo – konferencyjną, w której odbędzie się wydarzenie oraz bardzo ciekawym Muzeum Geologicznym wraz z salą edukacyjną. Dla byłych studentów będzie możliwość zobaczenia jak dużo zmieniło się od czasu zakończenia przez Państwa studiów.