Z radością informujemy, że rozstrzygnięty został konkurs na Naukowca Roku US, którego celem  jest promocja wyróżniających się nauczycieli akademickich, prowadzących działalność naukową lub biorących udział w jej prowadzeniu, zatrudnionych w Uniwersytecie Szczecińskim oraz ich osiągnięć naukowych.

W grupie nauk ścisłych, przyrodniczych i o zdrowiu Laureatem Naukowca Roku Uniwersytetu Szczecińskiego został dr Daniel Okupny z Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku.

Rozstrzygnięty został również konkurs na Najlepszego Młodego Naukowca Uniwersytetu Szczecińskiego, którego celem jest promocja wyróżniających się młodych naukowców zatrudnionych w naszej Uczelni na podstawie umowy o pracę i doktorantów US oraz ich osiągnięć naukowych.

W grupie nauk ścisłych, przyrodniczych i nauk o zdrowiu Laureatem Najlepszego Młodego Naukowca został dr Przemysław Dąbek z Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku, natomiast Wyróżnienie dla Najlepszego Młodego Naukowca otrzymała mgr Dominika Bębnowska z Instytutu Biologii.

 

Wszystkim wyróżnionym osobom SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!