1 lipca 2020 roku rozpocznie się rekrutacja na studia na Uniwersytecie Szczecińskim. Kandydaci od tego dnia będą mogli rejestrować się w serwisie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów, dostępnym na stronie internetowej uczelni. W tegorocznej ofercie edukacyjnej na rok akademicki 2020/2021 znalazło się 78 kierunków studiów, w tym aż 9 nowych.

Na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych do wyboru są kierunki
studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych: https://spr.usz.edu.pl/ksztalcenie/kierunki-studiow

Pierwszy etap pierwszego naboru na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpocznie się 1 lipca i potrwa do 14 sierpnia. Informacje o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci poznają 19 sierpnia.

Wyniki zostaną ogłoszone 28 sierpnia.

Strona internetowa dla kandydatów

System do rejestracji dla kandydatów