Miło nam poinformować, że prof. dr hab. inż. Robert Czerniawski Dyrektor Instytutu Biologii US brał udział w panelu ekspertów, który odbył się w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie 4 lipca br. Tematem spotkania był kryzys ekologiczny, który miał miejsce na Odrze w 2022 roku.

Zgromadzeni eksperci omawiali przyczyny i sposoby uniknięcia tego typu zdarzeń w przyszłości w świetle najnowszych wyników prowadzonych badań.

Spotkanie zostało podzielone na dwa moduły:
I moduł: Bezpośrednie i pośrednie przyczyny kryzysu ekologicznego na Odrze w 2022 r.
II moduł: Podjęte działania i wnioski na przyszłość.

Paneliści:

  • dr hab. Agnieszka Kolada – Instytut Ochrony Środowiska – PIB Kierownik Zakładu Ochrony Wód,
  • dr Alicja Pawelec-Olesińska – Uniwersytet Warszawski Zakład Hydrobiologii, Wydział Biologii, Fundacja WWF Polska,
  • prof. dr hab. inż. Robert Czerniawski – Uniwersytet Szczeciński, Dyrektor Instytutu Biologii,
  • dr hab. Andrzej Woźnica – Uniwersytet Śląski, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska Dyrektor Śląskiego Centrum Wody,
  • dr hab. inż. Bogdan Wziątek – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska, Przewodniczący Rady Naukowej przy PZW.

Moderatorem spotkania była Urszula Kaczorowska — Dziennikarka Działu Nauki Polskiej Agencji Prasowej.

Zapraszamy do obejrzenia zapisu debaty: