• 26 WRZEśNIA 2023

  Szkolenie z zakresu e-learningu, szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkolenie biblioteczne są obowiązkowym przedmiotem o charakterze informacyjnym dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Szkolenia należy zrealizować w terminie:

  • szkolenie BHP do 15 października br.
  • szkolenie e-learningowe i szkolenie biblioteczne do 31 października br.

  Szczegółowe Informacje dotyczące szkoleń – kliknij

  In english