Od roku akademickiego 2019/2020 nabór na studia III stopnia odbywa się w ramach Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego.
Więcej informacji: Szkoła doktorska


Na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych realizowane są studia doktoranckie, których cykl kształcenia rozpoczął się w roku 2018 i wcześniej,
w następujących dyscyplinach:

  • Biologia
  • Geografia
  • Matematyka
  • Fizyka

Pełnomocnik Rektora ds. Studiów Doktoranckich Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
dr hab. Paulina Niedźwiedzka-Rystwej, prof. US

Kontakt:
Telefon: 91 444 15 93
E-mail: paulina.niedzwiedzka-rystwej@usz.edu.pl

Dyżur:
środa godz. 10.00 – 12.00
ul. Felczaka 3c