27-29 września 2022 r.

 

27 września – spotkanie w władzami Wydziału i opiekunami poszczególnych kierunków studiów

     ul. Wielkopolska 15, Aula I piętro sala nr 116 oraz w Instytucie Biologii, ul. Wąska 13

 

Instytut Biologii, ul. Wąska 13 – studenci kierunków: biologia, biotechnologia, biologiczne podstawy kryminalistyki, genetyka i biologia eksperymentalna, mikrobiologia, zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego

 

28 września – spotkania w Instytutach:

 

Instytut Nauk o Morzu i Środowisku, ul. Mickiewicza 16A – studenci kierunków: geografia, geologia, oceanografia, eksploatacja zasobów naturalnych

 

Instytut Fizyki, ul. Wielkopolska 15 – studenci kierunków: fizyka, optyka okularowa  

 

Instytut Matematyki, ul. Wielkopolska 15 – studenci kierunku matematyka

 

29 września obowiązkowe szkolenia on-line oraz wykład on-line

 

Szczegółowy harmonogram = TUTAJ