W sobotę 26 sierpnia 2023 r. odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Współczesne metody prognozowania i detekcji niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych”, która będzie stanowić część XIV Zlotu Polskich Łowców Burz, mającego miejsce w Szczecinie w dniach 25-27 sierpnia 2023 r.

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań z zakresu gwałtownych zjawisk konwekcyjnych oraz innych groźnych zjawisk meteorologicznych, a także wymiana doświadczeń i rozwijanie kontaktów międzyuczelnianych.

Nad merytorycznym przebiegiem konferencji oraz kwestiami organizacyjnymi czuwają pracownicy Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku US – prof. dr hab. Anna Cedro oraz dr Szymon Walczakiewicz.

Wydarzenie odbędzie się w Auli im. prof. dr. hab. Edwarda Włodarczyka w budynku Geocentrum US, przy ul. Mickiewicza 16A w Szczecinie.

Szczegółowe informacje na temat planowanych wydarzeń dostępne są na stronie internetowej Polskich Łowców Burz.

Foto. dr Szymon Walczakiewicz