Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
składamy najserdeczniejsze życzenia
wszelkiej pomyślności, pogody ducha,
radości i spokoju oraz wielkiej nadziei
odradzającego się życia.

 

Dziekan oraz Sekcja ds. Kształcenia
Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych